Privacystatement

Inleiding
In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Cable Ti-dy
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Cable Ti-Dy. Cable Ti-Dy is een handig gepatenteerd opbergsysteem waarmee je nooit mee hoeft te zoeken naar je tie wraps. Cable Ti-dy wordt in in Europa verkocht door Motomind B.V. onder leiding van algemeen directeur Martijn Roes.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Motomind B.V. verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt bij het gebruik van jouw gegevens door Motomind B.V., neem dan gerust contact op!

avg@cabletidy.eu

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Cabletidy. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Het versturen van nieuwsbrieven
  Cabletidy stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Cabletidy. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 • Contact opnemen
  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Cabletidy via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
 • Analytics
  De website van Cabletidy verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

Verwerkers
De gegevens die Cabletidy ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 • One.com
  De e-mail en website van Cabletidy wordt gehost bij One.com. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die mails opgeslagen op de servers van One.com.
 • Jouw Marketeers B.V.
  Jouw Marketeers B.V. bouwt en onderhoudt de website van Cabletidy en is daarnaast verantwoordelijk voor de online marketing. Vanuit deze rol heeft Jouw Marketeers B.V. inzage in jouw persoonsgegevens. De data zal enkel en alleen gebruikt worden voor optimalisatie van de website en gebruikservaring. Jouw gegevens worden onder geen beding verstrekt aan derden.
 • Mailchimp
  Onze nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Cabletidy, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Cabletidy via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar avg@cabletidy.eu.

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Cabletidy of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Cabletidy. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Cabletidy privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.

Jouw Rechten

 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Cabletidy vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Cabletidy. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 • Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Cabletidy. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 • Recht op overdracht
  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Cabletidy opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Cabletidy al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 • Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Cabletidy vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Cabletidy niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat Cabletidy jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via avg@cabletidy.eu onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. We streven ernaar om binnen een week te reageren.

Plichten
Cabletidy verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Cabletidy via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Cabletidy de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Cabletidy met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Cabletidy behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Cabletidy dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Cabletidy te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Cabletidy | avg@cabletidy.eu

This post is also available in: Engels