De volgende verklaring van gebruik of toepassen van deze website (Cabletidy.eu). Bij gebruik van deze website, wordt je geacht de gebruikersvoorwaarden te aanvaarden.

Gebruik van gegevens.
Cabletidy streeft ernaar te voorzien in correcte en up-to-date informatie op deze website. Ondanks dat deze informatie is samengesteld met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid, Cabletidy garandeert niet de volledigheid, juistheid of actualiteit van deze informatie. De juridische informatie van deze website is van algemene aard en is niet bedoeld als juridisch advies.

Geen rechten kunnen ontleend worden van deze informatie. Cabletidy accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade als gevolge van het gebruik van deze informatie van de website, ofwel niet functioneren van de website. Op de basis van zenden en ontvangen van informatie via de website of via email, een relatie tussen cabletidy en de gebruiker van de website.

E-mail
Cabletidy garandeert niet dat de emails gestuurd aan cabletidy op enig moment wroden ontvangen of verwerkt. De veiligheid van email verkeer kan tevens niet worden gegarandeerd. Doorgaan zonder codering of gebruik van password beveiliging bij gebruik van e-mail bij correspondentie met Cabletidy, dan accepteer je de risico’s.

Hyperlinks
Deze website kunnen hyperlinks bevatten van websites van derden. Cabletidy heeft geen invloedt op derden en zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van inhoud. Cabletidy accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade als gevolge van het gebruik van derden.

Intellectual eigendomsrechten.
Alle publicaties en uitingen van Cabletidy zijn beschermd and geregistreerd door andere intellectueel eigendomsrechten. Accepteer voor persoonlijk en niet commerciele doeleinden, geen van deze publicaties en communicatie uitingen kunnen gereproduceerd, gekopieerd of anderzins openbaar gemaakt worden, zonder dat Cabletidy vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

This post is also available in: Engels